Za i przeciw leasingowi na firmę

Kredyty Warszawa - oferty banków hipotecznych

Leasing jest jedną z najpopularniejszych form finansowania poważnych zakupów w firmie. Samochody, maszyny, sprzęt komputerowy itd. to spory wydatek. Rozważając wymianę pod uwagę przedsiębiorcy biorą kredyt, zakup za gotówkę, lub leasing. Pozbywanie się rezerwy wolnych pieniędzy nie jest dobrym rozwiązaniem. Kredyt jest niemal nieosiągalny w przypadku nowopowstałych firm, a dodatkowo odstrasza nie tylko kosztami, ale i skomplikowanymi procedurami i mnóstwem niezbędnej do przedłożenia do wniosku dokumentacji. Zatem pozostaje leasing.

Do niedawna umowa leasingowa należała do tzw. umów nienazwanych. Obecnie dokładnie określa jego definicje, prawa i obowiązki stron tejże umowy art. 709 kodeksu cywilnego, który mówi, że „ przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”. W Polsce najczęściej mamy do czynienia z:

Leasingiem operacyjnym – idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw (zwany inaczej eksploatacyjnym lub bieżącym), trwa zazwyczaj przez krótki okres czasu. Wadą tej opcji jest to, że przez cały czas trwania umowy właścicielem jej przedmiotu jest leasingodawca i to on amortyzuje. Zaleta jest to, że leasingobiorca ma możliwość zredukowania płaconych podatków na skutek wliczania do kosztów wszelkich opłat i wydatków związanych z leasingiem. Krótki czas trwania umowy umożliwia stałą wymianę sprzętu, maszyn itd. na nowsze, bardziej zaawansowane technologicznie towary.
Leasingiem finansowym, który trwa zwykle 5-7 lat, a nawet do 30 lat w przypadku nieruchomości i umożliwia przejęcie, nabycie przedmiotu umowy po spłacie zobowiązania za symboliczną cenę. Zaletą jest też wartość przedmiotu leasingu (około 90% ceny rynkowej) i trwałość umowy. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, to odpisy amortyzacyjne przysługują leasingobiorcy, a do kosztów uzyskania przychodu wliczana jest tylko część odsetkowa miesięcznej raty.
Sprzedażą i leasingiem zwrotnym – właściciel przedmiotu umowy sprzedaje rzecz firmie leasingowej i użytkuje ją nadal na podstawie umowy leasingu finansowego z możliwością zakupu. Jest korzystny, w zależności od zaistniałych sytuacji, dla obu stron umowy.
Zatem w zależności od potrzeb, jest w czym wybierać.

Wady i zalety finansowania poprzez leasing

Finansowanie zakupów poprzez leasing ma swoje wady i zalety. Korzyści jest zdecydowanie więcej. Dzięki niemu, szczególnie dla nowopowstałych firm, lub tych z wysokim wskaźnikiem zadłużenia łatwiej zdobyć nowoczesny sprzęt, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania firmy, gdzie szanse na kredyt bankowy są niemal zerowe. Leasing to niższa kwota i koszty związane z transakcją. Na rynku powstają nowe firmy, które wprowadzają atrakcyjne oferty, dodatkowe bonusy i atrakcyjne upusty. Dzięki większej liczbie zawieranych ubezpieczeń OC czy AC, serwisowaniu większej liczby pojazdów itd. Nie bez znaczenia pozostają kwestie podatkowe. Dlatego najczęściej wybierany jest leasing operacyjny, gdzie istnieje możliwość na zaliczenie rat w całości do kosztów uzyskania przychodów. Dzięki leasingowi możliwe jest kształtowanie zestawień (w tym rachunku zysków i strat), na skutek przystosowania umowy do indywidualnych potrzeb leasingobiorcy. Leasing operacyjny zwiększa pozycję zysku, mimo, że nie jest wliczany do wartości aktywów bilansu, ale i nie figuruje w bilansie w pozycji zobowiązań. Takie operacje zwiększają zatem aktywa firmy. Leasing stanowi doskonałą szansę na finansowanie, głównie małych i średnich firm (sprawdź oferty firm leasingowych na ileasing.biz). To dzięki niemu możliwe jest zwiększanie sprzedaży, czy wzrost kapitału własnego.

Zatem leasing to doskonała opcja na wymianę parku maszynowego, czy floty pojazdów w firmach, pozyskanie nowoczesnego sprzętu biurowego czy komputerów.

Poznaj najpopularniejsze strony w serwisie:
kredyty mieszkaniowe Warszawa – oferty maj 2022
pożyczki pozabankowe Warszawa – promocje maj 2022
kredyty gotówkowe Warszawa – kalkulator i ranking 2020
kalkulator zdolności kredytowej 2020 – oblicz online